1. W sklepie, w którym produkt został zakupiony

Dostarcz kompletne urządzenie wraz z dowodem zakupu bezpośrednio do miejsca zakupu, gdzie zostanie przyjęte zgłoszenie reklamacyjne, a sprzęt zostanie wysłany do serwisu centralnego.

 2. W serwisie centralnym firmy Fast Poland
ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: 22 417 91 23, 22 417 91 24

 1.  

 2. 1.Przed wysłaniem urządzenia do serwisu centralnego na koszt firmy FAST Poland należy pozyskać nr RMA przesyłki:
   

 •     -  Zgłoś reklamację na adres: serwis@fastpoland.pl wpisując w tytule    wiadomości  „Reklamacja”  a w treści podając: model reklamowanego urządzenia, datę zakupu, nazwę sprzedawcy i  opis usterki, lub zgłoś reklamację telefonicznie:
  22 417 91 23; 22 417 91 24.
   

 •     -   W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz numer RMA, który należy zamieścić w formularzu reklamacyjnym.

 •  

 1. 2.Pobierz i wypełnij formularz reklamacyjny, a następnie dołącz go do paczki:

>Formularz reklamacyjny<

 

 1. 3.Przygotuj paczkę – instrukcja pakowania w linku poniżej:

>Instrukcja pakowania<

 

 1. 4.Skontaktuj się z firmą kurierską DPD w celu nadania paczki , tel. 801 400 373


 •     -  Przy zamówieniu kuriera konieczne będzie podanie numeru płatnika: 112360

 1.  

 2. 5.Adres, na który należy wysłać paczkę:

 
Fast Poland Sp. z o.o. 
Ul. Sokołowska 10
05-090 Puchały
 

 1. 6. Do każdego urządzenia należy dołączyć:
   

 •     -  Wypełniony formularz reklamacyjny.

  •     -  Dowód zakup towaru (akceptowana kopia).

  •     -  Reklamacje bez powyższych dokumentów nie będą rozpatrywane,
           towar zostanie odesłany do nadawcy bez naprawy.


  1. Uwaga!

   1. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia wraz z akcesoriami (np. bateria, zasilacz, przewód zasilający itp.)
   2. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje serwis firmy Fast Poland.
   3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni (licząc od dnia dostarczenia towaru do serwisu). Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych oraz czas oczekiwania na zamawiane części zamienne.